Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
28. února 2024 ..:: Home (pagina iniziale) ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

FIRENZE PODOLOGIA se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web FIRENZE PODOLOGIA a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu FIRENZE PODOLOGIA souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

FIRENZE PODOLOGIA shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. FIRENZE PODOLOGIA také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na FIRENZE PODOLOGIA automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou FIRENZE PODOLOGIA využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu FIRENZE PODOLOGIA.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu FIRENZE PODOLOGIA, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: FIRENZE PODOLOGIA nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

FIRENZE PODOLOGIA doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na FIRENZE PODOLOGIA. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. FIRENZE PODOLOGIA nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo FIRENZE PODOLOGIA a rodinu webů FIRENZE PODOLOGIA.

Použití osobních informací

FIRENZE PODOLOGIA shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu FIRENZE PODOLOGIA a k poskytování služeb, o které jste požádali. FIRENZE PODOLOGIA také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z FIRENZE PODOLOGIA a jeho přidružených částí. FIRENZE PODOLOGIA vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. FIRENZE PODOLOGIA neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. FIRENZE PODOLOGIA Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc FIRENZE PODOLOGIA může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb FIRENZE PODOLOGIA a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

FIRENZE PODOLOGIA nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

FIRENZE PODOLOGIA udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu FIRENZE PODOLOGIA za účelem zjištění, jaké služby FIRENZE PODOLOGIA jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům FIRENZE PODOLOGIA, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web FIRENZE PODOLOGIA prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící FIRENZE PODOLOGIA nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku FIRENZE PODOLOGIA a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů FIRENZE PODOLOGIA nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web FIRENZE PODOLOGIA používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky FIRENZE PODOLOGIA nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti FIRENZE PODOLOGIA, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb FIRENZE PODOLOGIA nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

FIRENZE PODOLOGIA zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. FIRENZE PODOLOGIA uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

FIRENZE PODOLOGIA vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se FIRENZE PODOLOGIA nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte FIRENZE PODOLOGIA na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2010-2011 Centro del Piede Firenze P.I 02309920482   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation